Niniejszym oświadczamy, że od dnia 1.01.2023 r. posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

custom writings