Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie uniwar.pl (dalej jako „Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.uniwar.pl jest Uniwar sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Północna 20a, 44- 335 Jastrzębie – Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440261, NIP 6332231388, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 500.000,00 zł, adres elektroniczny iod@uniwar.pl, numer telefonu: 32 473 05 53 (dalej jako: „UNIWAR”).– zwana  „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą. Serwis www.uniwar.pl obejmuję Grupę Uniwar w skład, której wchodzi Uniwar sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju będąca Administratorem oraz Kazimierz Warszawski FHU „Uniwar” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Północna 20 a, 44-335 Jastrzębie Zdrój NIP: 6331011650

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Grupę Uniwar, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Czym są pliki Cookie:
Ciasteczka (formalnie HTTP Cookie) są to fragmenty tekstu, który jest przechowywany na urządzeniach elektronicznych, m.in na komputerze, smartfonie czyli urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki Cookie zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas jego istnienia oraz unikalny numer, za pomocą którego strona jest identyfikowalna.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ichna urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firm Grupy UNIWAR, z siedzibą pod adresem ul. Północna 20a, 44-335 Jastrzębie Zdrój, z adresem do korespondencji 43-254 Warszowice, ul. Pszczyńska 6, adres e-mail: iod@uniwar.pl, numer telefonu: 32 473 05 53.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań i potrzeb.
5. W ramach Serwisu www.uniwar.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjny – jest plikiem tymczasowym i przechowuje czas wizyty, identyfikator strony. Plik ten jest przechowywany na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony, wylogowania się lub opuszczenia przeglądarki internetowej.
b) stałe – pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do czasu usunięcia ich przez Użytkownika końcowego.
6. W ramach Serwisu www.uniwar.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować, że niektóre usługi oferowane w ramach naszego serwisu będą niedostępne lub dostęp do nich będzie utrudniony. Nie powoduje to jednak utrudnienia w możliwości czytania, przeglądania treści zamieszczonych na stronach internetowych www.uniwar.pl, z wyjątkiem tych treści, do których dostęp wymaga logowania.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego www.uniwar.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
10. Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

Uniwar sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju informuje, że jest Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowe numery telefonów do Uniwar sp. z o.o.  32 473 05 53.

Uniwar sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

  • adres: adres siedziby Uniwar sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
  • adres email: iod@uniwar.pl

2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Grupy Uniwar. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Grupy Uniwar oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta Grupy Uniwar.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
• zawarcie i realizacja Umowy ;
• marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Grupy Uniwar:
• W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
• W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
• Instytucje Państwowe upoważnione z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów dokonujących zakupu towaru w Grupie Uniwar: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do korespondencji /prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących kontrahentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług Grupy Uniwar Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Grupy Uniwar pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług Grupy Uniwar w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Grupy Uniwar oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Grupy Uniwar). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

5.Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług Grupy Uniwar może być niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa może nie zostać zrealizowana.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6.Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości UNIWAR sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.